fitxa de l'element

El cagarro Asgrúnal
Imatge Una ma de contes TV3

Crèdits

Carme Aymerich
Autoria i catalogació

Data

19 de desembre de 2010

MAT [3]

EP.CI [3]

Literatura

Resum

Proposta didàctica a partir d'un conte produït pel programa Una mà de contes de Televisió de Catalunya.
Es tracta d'un conte integrat en el grup de "contes sobre separacions" i respon a la pregunta: Lluny, aprop què cau més a la vora? on es posa en evidència la localització, visualització i descripció de recorreguts i relacions espacials.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
292

Materials de l'element