fitxa de l'element

El sol i la lluna
Imatge Una ma de contes TV3

Crèdits

Carme Aymerich
Autoria i catalogació

Data

19 de desembre de 2010

MAT [3]

EP.CI [3]

Literatura

Resum

Proposta didàctica a partir d'un conte produït pel programa Una mà de contes de Televisió de Catalunya. Integrat dins el grup "contes dels cinc continents" ajuda a plantejar la pregunta: Lluny, a prop què cau més a la vora? per introduir qüestions relacionades amb la localització, visualització i descripció de recorreguts i relacions espacials. Molt interesant per treballar sobre els cicles temporals i els estacionals.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

199

Materials de l'element