fitxa de l'element

El vestit nou de l'emperador
Imatge Una ma de contes TV3

Crèdits

Carme Aymerich
Autoria i catalogació

Data

19 de desembre de 2010

MAT [3]

EP.CI [3]

Literatura

Resum

Proposta didàctica a partir d'un conte produït pel programa Una mà de contes de Televisió de Catalunya.
Classificat dins "contes clàssics" planteja la pregunta: Qui és més llest? Pot contribuir al treball sobre la comprensió i l'anàlisi dels canvis de forma que millori la capacitat crítica imprescindible per als processos de raonament i argumentació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
248

Materials de l'element