fitxa de l'element

El plegador de carrers
Imatge Una ma de contes TV3

Crèdits

CArme Aymerich
Autoria
CArme Aymerich
Carme Aymerich
Catalogació

Data

19 de desembre de 2010

MAT [3]

EP.CI [3]

Literatura

Resum

Proposta didàctica a partir d'un conte produït pel programa Una mà de contes de Televisió de Catalunya. Apareix classificat a l'apartat de "contes de grans temes" en tant que es relaciona amb la pregunta: Què està passant aquí? a patir de la que es pot motivar els alumnes a fer-se preguntes, resoldre problemes i comprovar solucions. Pot utilitzar-se com a introductor d'interessants treballs sobre espai i forma fent servir la papiroflèxia o l'anàlisi de la composició de diferents figures geomètriques.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

224

Materials de l'element