fitxa de l'element

Els números
Imatge Una ma de contes TV3

Crèdits

Carme Aymerich
Autoria i catalogació

Data

19 de desembre de 2010

MAT [3]

EP.CI [3]

Literatura

Resum

Proposta didàctica a partir d'un conte produït pel programa Una mà de contes de Televisió de Catalunya. Està classificat a la sèrie "contes de separacions" i podem emprar-lo per plantejar la pregunta: Quant és molt que contribueix a plantejar qüestions relatives a les relacions quantitatives i qualitatives. És un text molt pla on el principal motivador és l'anticipació de les relacions numèriques que van apareixent així com el plantejament d'altres de noves.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
187

Materials de l'element