fitxa de l'element

Hansel i Gretel
Imatge Una ma de contes TV3

Crèdits

Carme Aymerich
Autoria i catalogació

Data

29 de març de 2011

ENT [3] MAT [3]

EI.3-6 [3] EP.CI [3]

Literatura

Resum

Proposta didàctica a partir d'un conte produït pel programa Una mà de contes de Televisió de Catalunya. Classificat a l'apartat "contes de por" podem fer-lo servir per treballar al voltant de la pregunta: Lluny a prop què cau més a la vora? on es continguts més rellevants són la localització, visualització i descripció de recorreguts i relacions espacials. La il•lustració és molt interessant per l'ús de la xocolata com a mitjà expressiu alhora que pot servir per introduir temes relacionats amb les receptes i la proporcionalitat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

436

Materials de l'element