fitxa de l'element

L'Ulrich i l'illa de glaç
Imatge Una ma de contes TV3

Crèdits

Carme Aymerich
Autoria i catalogació

Data

29 de març de 2011

ENT [3] MAT [2]

EI.3-6 [3] EP.CI [2]

Literatura

Resum

Proposta didàctica a partir d'un conte produït pel programa Una mà de contes de Televisió de Catalunya. Classificat dins "contes del mar" el podem incloure entre els que proposen la pregunta: Lluny, a prop què cau més a la vora? on es plantegen qüestions relatives a la localització, visualiització i descripció de recorreguts i relacions espacials. Són importants els recursos emprats en la il•lustració per a representar la Terra i la simplicitat i aportació de models de construcció de personatges.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

243

Materials de l'element