fitxa de l'element

Comptar lletres
Un munt de lletres

Crèdits

Lluís Mora
Autoria i catalogació

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Estadística i Atzar

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Els estudiants distribuïts per parelles, estudiaran amb l'ajut d'un programa informàtic i d'un full de càlcul la freqüència d'utilització de les lletres en diferents idiomes. Hauran de prendre decisions conjuntes per tal de decidir el tractament que fan a determinades lletres que no apareixen en tots els idiomes o amb les lletres accentuades. Amb aquesta informació faran un estudi del joc SCRABBLE on utilitzaran la xarxa per conèixer la seva història i podran acabar fent-ne una partida. Podem utilitzar aquesta informació per desxifrar missatges i/o fer una petita introducció a la criptografia

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

893