fitxa de l'element

La fàbrica de rellotges
Imatge Una ma de contes TV3

Crèdits

Carme Aymerich
Autoria i catalogació

Data

29 de març de 2011

ENT [3] MAT [4]

EI.3-6 [3] EP.CI [4]

Literatura

Resum

Proposta didàctica a partir d'un conte produït pel programa Una mà de contes de Televisió de Catalunya. Inclòs a la sèrie "contes i matemàtiques" i il•lustrat amb la tecnica de teatre d'ombres. Planteja el problema: De quantes maneres podem endreçar un grup perquè vagi més ràpid? Proposa agrupacions diverses que provoquen l'aparició de grups quantitativament iguals . A partir d'experiènces similars amb nombres que provoquin l'aparició de residu podem treballar el concepte de divisibilitat de forma que proporcioni imatges i idees potents.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

407

Materials de l'element

Documents per al professorat