fitxa de l'element

Proteïnes

Crèdits

Rosa Roig
Autoria
Rosa Roig
CDEC
Catalogació

Data

7 d'octubre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques

BIO [5]

BTX.1 [5]

Animacions i simulacions Indagació i recerca

Resum

La proposta consisteix en que l’alumne, mitjançant l’observació i l’ús de diferents animacions i la resposta a preguntes d’un qüestionari, vagi aprofundint en el coneixement de l’estructura de les proteïnes. Comencem per l’anàlisi de l’estructura dels aminoàcids, l’observació d'aquestes molècules en 3D. Continuem amb l’anàlisi dels nivells estructurals de les proteïnes, els factors que la determinen i el procés de la desnaturalització de proteïnes. Intentem establir la relació entre estructura i funció d’una proteïna.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

759

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat