fitxa de l'element

“Cuques”

Crèdits

Àngela Barbé Martínez a partir d'una activitat del projecte Salters-Nufflield Advanced Biology
Autoria
Àngela Barbé Martínez a partir d'una activitat del projecte Salters-Nufflield Advanced Biology
CDEC
Catalogació

Data

3 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques

BIO [1]

BTX.1 [1]

Indagació i recerca Maquetes i construccions Representacions i models

Resum

La proposta consisteix en simular l’encreuament i la descendència de dos organismes imaginaris. Es demana fixar-se alhora en 7 caràcters i el sexe de l’individu. Cal formar gàmetes amb la meitat de la dotació i combinar els cromosomes a l’atzar, per després procedir a la fecundació i l’obtenció de 3 individus de la F1 diferents en una par del seu fenotip. També es demana l’elaboració d’un petit informe que recull la resposta a les questions proposades i els resultats en forma de dibuix dels creuaments efectuats, així com les conclusions que se’n poden extreure de tot el procès.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

823

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat