fitxa de l'element

Els plàstics

Crèdits

Alonso Pallí, Jaume Casasola
Autoria
Alonso Pallí, Jaume Casasola
Cristina López
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Maquetes i construccions Sortides i treball de camp Treball en context

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquest material en format digital permet a l’alumnat conèixer la utilització de l’emmotlladora de plàstics utilitzant la metodologia del leittext. El material ofereix 4 parts ben diferenciades (informació, planificació, execució d’un objecte de plàstic on l’alumnat haurà de posar en pràctica els coneixements adquirits, verificació i avaluació). Aquesta activitat està pensada per ser realitzada en grups a l’aula de tecnologia.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

430