fitxa de l'element

Dispositius TIC. Quins són i per a què serveixen.

Crèdits

Montserrat Favà, Mònica Grau, Francisco José León,  Xavier Rosell, Immaculada Vilatersana
Autoria
Montserrat Favà, Mònica Grau, Francisco José León, Xavier Rosell, Immaculada Vilatersana
Montserrat Favà
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquest material interactiu, en format digital, permet a l’alumnat conèixer els diferents elements bàsics que formen part de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació; més concretament els dispositius que aporten o recullen informació mitjançant l’ordinador, per tal de poder-ne fer un ús adequat i responsable.
Hi ha una gran varietat d’activitats: Clic, quaderns digitals...

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

323

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat