fitxa de l'element

Construcció d'un porta-revistes amb fusta

Crèdits

Xavier Bachs i Valldeneu i Josep Verdaguer i Pous
Autoria
Xavier Bachs i Valldeneu i Josep Verdaguer i Pous
Rosanna Fernández
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Maquetes i construccions

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquesta activitat de construcció permet a l’alumnat aprendre a desenvolupar un procés ordenat de treball a partir de la construcció d’un porta-revistes amb fusta. Es tracta d’una pràctica pautada i bàsicament constructiva. Es tracten fonamentalment continguts de procediment,però també d’identificació i utilització d’eines, màquines, elements d’unió (visos, claus, coles, etc.) i materials derivats de la fusta.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

307

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat