fitxa de l'element

Monedes de Buffon
Monedes de Buffon sobre línies paral·leles i sobre quadrícula

Crèdits

La descripció d'aquest recurs ha estat feta per Anton Aubanell i Antoni Gomà, en el marc de les llicències d'estudis del Departament d'Educació que van realitzar
Autoria
La descripció d'aquest recurs ha estat feta per Anton Aubanell i Antoni Gomà, en el marc de les llicències d'estudis del Departament d'Educació que van realitzar
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

14 de novembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Estadística i Atzar

MAT [3]

ESO.2 [1] ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Eines TIC Material manipulable

Resum

En aquest element es mostra una forma de portar a classe de matemàtiques l'experiment de les monedes de Buffon. Es tracta d'una activitat pensada per treballar en equips la probabilitat. Aquest element incorpora un guió per portar a classe i dos programes fets amb Scratch per poder augmentar ràpidament el nombre de tirades.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

767