fitxa de l'element

El cicle de l'aigua, una idea elaborada amb la intervenció de molts savis

Crèdits

Montserrat Roca, Anna Marbà i Conxita Márquez.
Autoria
Montserrat Roca, Anna Marbà i Conxita Márquez.
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Què fa que la Terra canviï? I la Lluna?

BG [2]

ESO.1 [2]

Comunicació escrita Comunicació oral Indagació i recerca

Resum

Es tracta d’una activitat d’avaluació inicial i d’introducció de nous continguts. L’activitat introdueix la idea del cicle de l’aigua, un model que ens ajuda a explicar moltes de les situacions o problemes relacionats amb l’aigua. Aquest tema està molt relacionat amb la presa de consciència dels límits dels recursos i per tant es troba estretament lligat a l’educació ambiental i social si es fa referència a la seva distribució i accessibilitat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

778

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat