fitxa de l'element

El joc de la ruleta
Ruleta

Crèdits

Lluís Mora
Autoria i catalogació

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Estadística i Atzar

MAT [1]

ESO.1 [1]

Jocs

Resum

En aquesta activitat els estudiants investigaran sobre el joc de la ruleta. Investigaran sobre l’origen del joc i a partir de la informació trobada, contestaran una bateria de qüestions relatives a les probabilitats i el seu valor numèric relacionant-lo amb casos totals i casos favorables. Discutiran diverses possibilitats per tal d’esbrinar aquelles més probables de les menys probables. Finalment discutiran sobre l’equitativitat del joc de la ruleta i a partir d’aquí sobre altres jocs.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

479

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat