fitxa de l'element

L'aigua, un recurs vital

Crèdits

Montserrat Roca, Anna Marbà i Conxita Márquez (inspirada en una activitat d'UNESCO)
Autoria
Montserrat Roca, Anna Marbà i Conxita Márquez (inspirada en una activitat d'UNESCO)
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Què fa que la Terra canviï? I la Lluna?

BG [2]

ESO.1 [2]

Comunicació escrita Comunicació oral Indagació i recerca Representacions i models Resolució de problemes

Resum

L’aigua un recurs vital és una activitat d’aplicació del cicle de l’aigua. En aquesta activitat es va més enllà del propi cicle i s’intenta que l’alumnat reflexioni sobre els consums i la quantitat d’aigua existents en el territori. D’aquesta forma l’alumnat ha de prendre consciencia que l’aigua és un recurs escàs i que se’n ha de fer un bon ús per tal de no arribar a situacions crítiques.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1844

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat