fitxa de l'element

Què en podem dir de les roques?

Crèdits

Conxita Márquez, Anna Marbà i Montserrat Roca
Autoria
Conxita Márquez, Anna Marbà i Montserrat Roca
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Què fa que la Terra canviï? I la Lluna?

BG [2]

ESO.1 [2]

Eines TIC Fonts primàries Imatge, so i vídeo

Resum

Aquesta activitat facilita l’ús d’arguments per tal d’avaluar les evidències presentades a les fitxes per a classificar diverses roques. Els alumnes treballen de forma individual i en grups i finalment presenten les seves conclusions al grup classe.
També proposa l’observació de roques de tipus diferents i la construcció d’arguments que aclareixin per què una roca concreta és sedimentària, magmàtica o metamòrfica.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

825

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat