fitxa de l'element

Orientar-se a la Terra. Cartografia.
Còpia del s. XIX de l'Atlas Català de la Corona de Catalunya i Aragó, de l'any 1375.Domini públic

Crèdits

Elisabeth Dòria Bozzo, M. Jesús Monter Domec, Mercè Piqueras Cano, Josep Rovira Cullell, Júlia Santiago Bosch, Assumpta Sopeña Nualart
Autoria
Elisabeth Dòria Bozzo, M. Jesús Monter Domec, Mercè Piqueras Cano, Josep Rovira Cullell, Júlia Santiago Bosch, Assumpta Sopeña Nualart

Data

19 de març de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Castell de Selma (Aiguamúrcia). Angela Llop.  - 4CC BY-SA 2.0
La configuració del paisatge: relleu i clima

CS [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Gestió d'informació Mapes i plànols

Resum

Proposta educativa en format web que mostra continguts relacionats amb l’orientació a la Terra i els mapes. Desenvolupa els conceptes bàsics per adaptar l’aprenentatge a l’alumnat nouvingut i alumnat amb més problemes per aprendre.
Els continguts són mostrats en format text i imatges (mapes, fotografies i dibuixos) i s’acompanya d’activitats amb solucionari. També s’inclouen les activitats d’avaluació inicial i final, un mapa conceptual de la unitat i enllaços a recursos virtuals complementaris.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1236