fitxa de l'element

Com som
puzle

Crèdits

Lluís Mora
Autoria i catalogació

Data

15 de juliol de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Estadística i Atzar

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat els estudiants han d’omplir una enquesta ja elaborada per tal de recollir dades. Aquesta enquesta és mostra en un formulari realitzat amb google docs, de manera que les dades es podran recollir en una taula. Amb aquestes dades , i mitjançant un full de càlcul, que pot ser el mateix del google docs, o qualsevol altre, hauran d’elaborar una taula i gràfics que recullin aquestes dades.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
Heu votat
582