fitxa de l'element

L’alimentació en l’adolescència

Crèdits

Teresa Cabistany i Segura
Autoria
Teresa Cabistany i Segura
Laura Farró
Catalogació

Data

29 de novembre de 2010

CAT [4]

ESO.1 [4]

Comunicació oral Eines TIC Imatge, so i vídeo

Resum

Webquest que se centra en un eix transversal: l’educació per a la salut. Tracta de la dieta saludable per a un/a adolescent i dels trastorns alimentaris.

Parteix del treball cooperatiu i de l’ús de les noves tecnologies per a la cerca d’informació i per a la presentació en l’exposició oral.

L’alumnat participarà de forma activa i reflexiva en el propi aprenentatge i en el dels altres.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

378

Materials de l'element