fitxa de l'element

Dades i més dades al bàsquet
Cistella de bàsquet

Crèdits

Sergio Gracia
Autoria i catalogació

Data

25 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el títol de l'itinerari
Un passeig per l'estadística

MAT [1]

ESO.1 [1]

Treball en context

Resum

En aquesta activitat es presenten i s’interpreten diversos aspectes numèrics i estadístics en relació amb el bàsquet d’una manera general però també particular amb l’anàlisi d’un partit concret de bàsquet entre el DKV Joventut i el Ricoh Manresa.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

432

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat