fitxa de l'element

Jo i les meves llengües

Crèdits

Laura Farró
Autoria i catalogació

Data

17 de març de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Parlar, llegir i escriure

CAT [4]

EP.CS [2] ESO.1 [2]

Comunicació escrita Comunicació oral

Resum

L’activitat es planteja com una presentació de les competències lingüístiques que cadascun dels alumnes i de les alumnes té en diverses llengües. Amb aquesta activitat d’escriptura titulada Jo i les meves llengües, s’encapçala la llibreta d’aprenentatge de l’alumnat. En primer lloc l’alumnat omple les taules d’autoavaluació que proposa el MCRE (Marc Comú de Referència Europeu) i després escriu el text. El material de l'alumnat es presenta en dos formats: un document de text i una unitat d'un curs moodle.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
683