fitxa de l'itinerari

La Terra i el Sistema Solar

Crèdits

Octavi Casellas i Gispert
Autoria
Octavi Casellas i Gispert
CDEC
Catalogació

Data

13 de juny de 2018

BG [1]

ESO.1 [1]

Resum

L’itinerari correspon a una descoberta de l’alumne de les principals característiques del nostre planeta i del nostre sistema planetari. Es fonamenta en la descoberta, observació, anàlisi, recerca, creació... (sovint amb recursos digitals i virtuals) de l’alumne per anar construint el seu propi coneixement. En acabar l’itinerari s’hauran elaborat de forma col•laborativa o individual algunes produccions (bloc temàtic d’aula, pòster digital, mapa conceptual...) que es podran difondre a través de la xarxa.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

784

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari