fitxa de l'element

El model cinètic de la matèria

Crèdits

Joan Aliberas
Autoria
Joan Aliberas
CDEC
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

FQ [1]

ESO.2 [1]

Fonts primàries Maquetes i construccions Representacions i models Resolució de problemes

Resum

Es tracta d’un document PDF que guia l’alumnat en la seva construcció del model cinètic de la matèria seguint un cicle d’aprenentatge. Persegueix l’evolució de les idees de l’alumnat a partir de la reflexió sobre diversos experiments i de l’elaboració d’una base d’orientació per encaixar tos els resultats en una descripció coherent. S’intenta que l’alumnat sigui capaç d’aplicar autònomament el model cinètic per interpretar o predir diversos fenòmens quotidians coneguts.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

758

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat