fitxa de l'element

Mesures de centralització
Diagrama de sectors

Crèdits

Sergio Gracia
Autoria i catalogació

Data

25 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el títol de l'itinerari
Un passeig per l'estadística

MAT [1]

ESO.1 [1]

Jocs

Resum

En aquesta activitat es plantegen diferents situacions de la vida quotidiana amb les seves corresponents dades, per a ser analitzades i explicades tot fent servir la mitjana, la mediana i la moda.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

498

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat