fitxa de l'element

Fruites i verdures a l’aigua

Crèdits

M. Tura Puigvert Masó. Adaptació del guió de pràctiques de Montserrat Bolós
Autoria
M. Tura Puigvert Masó. Adaptació del guió de pràctiques de Montserrat Bolós
CDEC
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La mesura

BG [1] FQ [2]

ESO.1 [1] ESO.2 [2]

Fonts primàries

Resum

Es presenten un conjunt de fruites i verdures perquè puguin ser agrupades per color, forma, mida, massa, etc. Preguntem quines preveuen que s’enfonsaran i quines suraran i en quina hipótesis es basen.
Trocejant la patata comprovem que el fet de surar o enfonsar-se no depèn de la quantitat que en prenem.
Fem una primera aproximació al concepte de densitat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

547

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat