fitxa de l'element

Comparem detergents

Crèdits

M. Tura Puigvert Masó A partir d’un guió de APWIS: The assessment of practical work in Science. R Gott, G. Welford, K. Foluds. Ed. Blacwell.
Autoria
M. Tura Puigvert Masó A partir d’un guió de APWIS: The assessment of practical work in Science. R Gott, G. Welford, K. Foluds. Ed. Blacwell.
CDEC
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Física o química

FQ [1]

ESO.2 [1]

Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

Activitat pràctica de laboratori que té la finalitat de planificar procediments de control de variables i ús d’instruments de laboratori, adonant-se dels detalls de com es compara i com es valora la dependència d’unes variables respecte a altres.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

360

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat