fitxa de l'itinerari

Els materials

Crèdits

M. Tura Puigvert Masó Lluís Xancó: Els materials Adaptació del Projecte Twenty first Century Science: El cicle de vida dels materials; Samarreta natural o sintètica.
Autoria
M. Tura Puigvert Masó Lluís Xancó: Els materials Adaptació del Projecte Twenty first Century Science: El cicle de vida dels materials; Samarreta natural o sintètica.
CDEC
Catalogació

Data

6 d'abril de 2022
719

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari