fitxa de l'element

Concentració i densitat en capes de colors

Crèdits

Josep Corominas. Revista Ciències 6 (2007)
Autoria
Josep Corominas. Revista Ciències 6 (2007)
CDEC
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

FQ [2]

ESO.2 [2]

Fonts primàries

Resum

Preparació de solucions d’aigua i sucre de concentració determinada i amb un xic de colorant per donar color a cada concentració. Observació de com les solucions més concentrades són les més denses. Addicionem un xic de colorant i les dipositem en els tubs amb cura, de més a menys denses; es podran mantenir uns dies els diferents colors sense barrejar-se. Amb aquesta activitat l’alumnat practica els procediments de laboratori i modelitza sobre el procés de dissolució.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

368

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat