fitxa de l'element

Estadístiques als diaris
pagina de diari amb una gràfica estadística

Crèdits

Sergio Gracia
Autoria i catalogació

Data

25 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el títol de l'itinerari
Un passeig per l'estadística

MAT [1]

ESO.1 [1]

Representacions i models

Resum

Aquesta activitat consistirà en la interpretació, estudi i presentació d’un total de 10 gràfics estadístics. Farem fins a un total de 10 grups a la classe i lluirarem un dels gràfics a casdascun dels grups. Ordenats de menys a més dificultat, els gràfics (tots publicats al Periódico de Catalunya) són: 1 PIB Europa 2 Transplantaments 3 Soroll 4 Energia 5 Tarifes taxi 6 Diaris 7 Nacimientos Catalunya 8 Turistas España 9 Eleccions 10 Economia

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

944