fitxa de l'element

Un nom a cada substància

Crèdits

M.Tura Puigvert
Autoria
M.Tura Puigvert
CDEC
Catalogació

Data

30 de gener de 2020

FQ [1]

ESO.3 [1]

Comunicació escrita Comunicació oral

Resum

Exercici per introduir els criteris que sistematitzen la formulació química i per fer veure com es distingeixen les fórmules de les substàncies simples i de les substancies compostes. No es tracta de memoritzar sinó de comprendre el significat de les fórmules químiques i la seva importància a nivell de comunicació en tota la comunuitat cientifica.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
Heu votat
392

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat