fitxa de l'element

Art a l'Antiga Roma
L'Aqüeducte de Segòvia / Autor: David Corral Gadea

Crèdits

Montserrat  Alsius
Autoria
Montserrat Alsius

Data

9 d'abril de 2014

CS [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Conjunt d’activitats per treballar continguts bàsics de l’art romà, sobretot d’arquitectura. En la primera sessió l’alumnat ha de respondre preguntes i fer exercicis a partir de la consulta als enllaços d’internet que se li proposa. Un dels exercicis sobre la ciutat romana l’han de fer en format imprès, els altres els poden fer directament a internet. La sessió acaba amb un exercici d’autoavaluació. A la segona sessió han de realitzar diversos exercicis interactius i l’activitat de jclic: El món clàssic:Roma, en la qual part dels continguts són d’art romà. Els enunciats de les activitats són en català.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
537

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat