fitxa de l'itinerari

Què fa que la Terra canviï? I la Lluna?

Crèdits

Montserrat Roca, Anna Marbà, Conxita Márquez & Queralt  Francàs
Autoria
Montserrat Roca, Anna Marbà, Conxita Márquez & Queralt Francàs
CDEC
Catalogació

Data

13 de juny de 2018

BG [2]

ESO.1 [2]

Resum

L’objectiu d’aquest itinerari és començar a entendre el funcionament del planeta Terra per tal de prendre consciència de la complexitat de factors que hi intervenen i que hi permeten la vida. Per fer-ho és parteix de l’observació d’alguns fenòmens. La comparació ajuda a identificar a la Terra l’atmosfera, hidrosfera, i una dinàmica interna inexistent a la lluna. Al llarg de l’itinerari els alumnes s’han de plantejar preguntes, fer treballs experimentals, buscar informació per tal d’anar aprofundint en la seva comprensió dels fenòmens.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1755

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari