fitxa de l'element

Llibre de família

Crèdits

Maria Fernández i Jordi Carreras
Autoria
Maria Fernández i Jordi Carreras
Laura Farró
Catalogació

Data

12 de març de 2020

CAT [5]

ESO.3 [3] ESO.4 [2]

Comunicació escrita Exercitació lingüística Jocs

Resum

Aquesta seqüència didàctica forma part d’un projecte de didàctica de l’escriptura l’objectiu del qual és despertar la motivació i l’interès de l’alumnat per la llengua, amb activitats diverses i ben planificades de coneixement de l’entorn, de reflexió i de creixement personal.

Al voltant de la pertinença a un grup determinat: família, grup social i del camp semàntic relacionat amb la família (ascendent, descendent, nissaga, arbre genealògic,...) es va desenvolupant tota la seqüència que trobem organitzada a partir d’activitats diverses d’escriptura, lectura, participació en fòrums de debat, lectura crítica, concursos lingüístics, ús del diccionari, gestió de la informació i creació literària.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

759

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat