fitxa de l'element

Del locutori al plató. Llegir en veu alta
© Richard Laschon

Crèdits

Laura Farró i Francina Martí
Autoria
Laura Farró i Francina Martí
Laura Farró
Catalogació

Data

21 d'octubre de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Parlar, llegir i escriure

CAT [3]

ESO.1 [3]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Imatge, so i vídeo

Resum

La seqüència didàctica té l’objectiu d’enregistrar un programa de ràdio i en segon lloc enregistrar un petit programa de televisió. Per arribar a l’objectiu de l’activitat es treballa la lectura en veu alta: la dicció i el ritme adequat, així com l’adequació a l’entonació que seguiran els diferents locutors. Per altra banda es parteix d’un guió fet, que ells agafaran com a model, per enregistrar el seu programa tant de ràdio com de TV.
Inclou un document adreçat a l'alumnat que configura el grup PIM (Programa intensiu de millora)

El material de l'alumnat es presenta en dos formats: un document de text i una unitat d'un curs moodle.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
885