fitxa de l'element

Les imatges: Informació gràfica i digital

Crèdits

David Atzet i Rovira
Autoria
David Atzet i Rovira
Joan Busquets
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Projectes de construcció

TEC [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. En aquesta activitat volem centrar-nos en els dispositius que aporten o recullen informació utilitzable en l’ordinador però de naturalesa gràfica. Així centrarem aquest treball en la captura de les imatges que ajuden a explicar o descriure els processos de treball que es realitzen a la classe o a l’aula de tecnologia.

Per a poder fer ús d’aquestes imatges introduirem l’ús del programa GIMP per a tractar aquestes imatges i poder donar-los-hi la forma, tamany i resolució més indicada per al treball que volem fer.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
287

Materials de l'element