fitxa de l'element

Una història de la tecnologia

Crèdits

David Atzet i Rovira
Autoria
David Atzet i Rovira
Joan Busquets
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Projectes de construcció

TEC [1]

ESO.1 [1]

Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Activitat introductòria al curs de Tecnologies 1. La finalitat darrera és la d’aconseguir que tot l’alumnat s’introdueixi a la Tecnologia i comenci amb certs referents el seu camí per una matèria nova i de la qual no té cap referent clar.

En aquest primer curs introduirem l’àrea des de l’energia. Potser perquè és quelcom molt comú i habitual en el dia a dia de tothom pot ser un tema que ajudi a introduir alguns elements de treball.

Àrees / Matèries

299

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat