fitxa de l'element

Sistemes operatius. Endrecem el nostre ordinador

Crèdits

David Atzet i Rovira
Autoria
David Atzet i Rovira
Joan Busquets
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Projectes de construcció

TEC [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Activitat introductòria al bloc TIC. La finalitat darrera és la d’aconseguir que tot l’alumnat vegi el seu notebook i s’hi familiaritzi. Així configurarem el disc dur, hi farem i organitzarem el sistema de carpetes que ens sigui útil per a tots els cursos que el faran servir. Veurem l’accés tant des de LINKAT com des de WINDOWS©.

En aquesta primera part en centrarem, doncs, en els aspectes referents al disc dur, sistemes d’arxius i un primer contacte amb el programari de tractament de text, del qual pressuposem que l’alumnat ja hi ha tingut contacte a la primària. Prioritzarem l’OpenOffice.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

278

Materials de l'element