fitxa de l'element

Apostes amb daus

Crèdits

Sergio Gracia
Autoria i catalogació

Data

25 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el títol de l'itinerari
Un passeig per l'estadística

MAT [1]

ESO.1 [1]

Jocs

Resum

En aquesta activitat es plantegen quatre jocs senzills d’apostes amb daus. Els alumnes hauran de prendre decisions en relació amb aquestes apostes. Les millors decisions es prenen basant-se en el càlcul de probabilitats. Es tracta, doncs, que els alumnes descobreixin i siguin capaços de calcular les probabilitats que més els convenen per tal fer les millors apostes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1224