fitxa de l'element

Fem estructures senzilles. La torre de paper

Crèdits

David Atzet i Rovira
Autoria
David Atzet i Rovira
Joan Busquets
Catalogació

Data

10 de gener de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Projectes de construcció

TEC [1]

ESO.1 [1]

Maquetes i construccions Treball en context

Resum

Tecnologies 1r d'ESO. El nostre entorn és ple d’estructures: la cadira i la taula de la classe, la bicicleta, l’edifici en el que ens trobem, el pont que passem per venir a l’institut, el nostre esquelet... En totes elles ens trobem amb un element que ens permet que les coses s’aguantin i facin un treball sense que es deformin o que provoquin algun problema.

En aquesta activitat farem el disseny i construcció d’una estructura i analitzarem el seu comportament, així com les forces que hi intervenen. Per a fer-ho utilitzarem material reciclat. Aquest treball, que podem fer a l’aula, ens ajudarà a treballar en equip, a observar i treure conclusions, així com a fer una recerca focalitzada.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

501