fitxa de l'element

Fem la maqueta del nostre entorn

Crèdits

David Atzet i Rovira
Autoria
David Atzet i Rovira
Joan Busquets
Catalogació

Data

8 de juliol de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Projectes de construcció

TEC [1]

ESO.1 [1]

Maquetes i construccions Sortides i treball de camp Treball en context

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquesta és una proposta per fer, en bona part, com a treball fora de l’aula. En la proposta volem que l’alumnat treballi el desenvolupament d’una maqueta d’un espai real (zona de l’institut, element característic del poble, comarca...). La realització amb cartró reciclat permetrà fer un treball de reutilització de materials i valorar aquest aspecte, fent evident que no sempre necessitem utilitzar materials nous.

La manera de treballar preveu un treball previ d’aula introduint el concepte de representació per plans acotats, corbes de nivell... i després passem a un treball a casa. Acabem l’activitat amb una exposició oral i una mostra del procés de creació que ha fet el grup.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

477