fitxa de l'element

Disseny i construcció d'un metal·lòfon (Xilòfon)

Crèdits

David Atzet i Rovira
Autoria
David Atzet i Rovira
Joan Busquets
Catalogació

Data

8 de juliol de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Projectes de construcció

TEC [1]

ESO.1 [1]

Maquetes i construccions Treball en context

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. El metal·lòfon és la variant en metall del xilofon. En el nostre cas ho farem amb tub d’acer. La proposta amaga tres activitats que no s’entenen l’una sense l’altra (es pot observar en la proposta de l’alumnat).

La primera i la segona activitats corresponen a la realització de les tecles. Per aquest motiu cal seguir una senzilla equació matemàtica i disposar del taller (cargols i serres d’arquet, trepant...). En la tercera part farem l’estructura o bastiment que suportarà les tecles i farà de caixa de ressonància, també farem els picadors. És molt aconsellable que es faci en coordinació amb el professorat de música, sobretot a l’hora d’afinar-lo.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

481