fitxa de l'element

Construcció d'una caixa xinesa

Crèdits

David Atzet i Rovira
Autoria
David Atzet i Rovira
Joan Busquets
Catalogació

Data

8 de juliol de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Projectes de construcció

TEC [1]

ESO.1 [1]

Maquetes i construccions Sortides i treball de camp Treball en context

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Construcció sota plànol d’un instrument musical senzill de fusta. En aquesta activitat l’alumnat entra en contacte amb els plànols i les eines bàsiques de taller (cargol de banc, xerrac, regle d’acer, escaire de fuster i llima o polidora). A partir d’aquesta activitat volem provocar la interiorització del procés tecnològic, la necessitat d’entendre els plànols i saber descriure i explicar el procés seguit. No deixem de banda ni oblidem la seguretat a l’aula de tecnologia.

El grau de dificultat en aquest projecte no és massa gran. Podem aprofitar-ho per consolidar els aspectes als que ens referíem més amunt. Pel desenvolupament d’aquesta activitat cal utilitzar l’aula de tecnologia.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

722