fitxa de l'element

Construcció d'un triangle musical

Crèdits

David Atzet i Rovira
Autoria
David Atzet i Rovira
Joan Busquets
Catalogació

Data

8 de juliol de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Projectes de construcció

TEC [1]

ESO.1 [1]

Maquetes i construccions Sortides i treball de camp Treball en context

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Construcció sota plànol d’un instrument musical senzill. Podem fer una activitat plenament competencial i interdisciplinar. En aquesta activitat l’alumnat entra en contacte amb els plànols, eines bàsiques de taller (cargol de banc, serra, goniòmetre, martell de bola i llima o polidora). A la vegada és l’activitat que obre les portes a dos elements fonamentals pel treball i el desenvolupament de la seva educació tecnològica posterior: la seguretat i higiene en el taller i la realització de la memòria o informe de projecte. Òbviament en aquest primer la complexitat no serà molt gran, però hem d’aprofitar-ho per a fer un bon inici. Pel desenvolupament d’aquesta activitat cal utilitzar l’aula de tecnologia.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

301