fitxa de l'element

El dibuix tècnic. Representant objectes

Crèdits

David Atzet i Rovira
Autoria
David Atzet i Rovira
Joan Busquets
Catalogació

Data

8 de juliol de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Projectes de construcció

TEC [1]

ESO.1 [1]

Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Després de la primera part del dibuix tècnic,entrem en la representació d’objectes. En dibuix tècnic aquests primers aspectes ens ajuden i són de molta utilitat per afrontar la representació en perspectiva, especialment la dièdrica. En aquest bloc ja entrem en un tema més complicat i a on es veuran clares diferencies en les destreses de l'alumnat.

El desenvolupament inclou unes primeres activitats introductòries on l’alumnat ha d’identificar els elements representats d’un seguit objectes a partir de les seves vistes. Posteriorment haurà de fer un seguit de vistes de peces donades per acabar fent la representació d’objectes del seu entorn. Una part de la tasca es farà com treball a casa.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1108