fitxa de l'element

Ciutat sostenible

Crèdits

Roser Batllori, Joan M. Serra i equip.
Autoria
Roser Batllori, Joan M. Serra i equip.
Teresa Casas Ros
Catalogació

Data

17 de novembre de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Castell de Selma (Aiguamúrcia). Angela Llop.  - 4CC BY-SA 2.0
La configuració del paisatge: relleu i clima

CS [1] TEC [1]

ESO.1 [2]

Eines TIC Fonts primàries Mapes i plànols

Resum

El programa "Ciutat, territori i paisatge" inclou material per fer l’estudi de dotze paisatges de Catalunya amb una orientació geogràfica actual. Per treballar el paisatge urbà hem triat el que correspon al Vallès, que planteja la pregunta "Blocs de pisos o cases adossades?" La resposta té una enorme transcendència des del punt de vista de l’ecologia urbana. Les activitats condueixen l’alumnat a adonar-se de la importància que té per als paisatge urbanitzat la resposta a aquesta pregunta.

Àrees / Matèries

457

Materials de l'element

Documents per al professorat