fitxa de l'element

Arquitectura popular

Crèdits

Teresa Cases
Autoria
Teresa Cases
Teresa Casas Ros
Catalogació

Data

29 de març de 2019

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Castell de Selma (Aiguamúrcia). Angela Llop.  - 4CC BY-SA 2.0
La configuració del paisatge: relleu i clima

CS [1] TEC [1]

ESO.1 [2]

Eines TIC Fonts primàries Mapes i plànols

Resum

El PROXECTOTERRA és uns proposta didàctica promoguda pel Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia amb la intenció d’acostar l’alumnat a l’arquitectura entesa com les actuacions sobre el territori realitzades pels homes i les dones per aconseguir unes condicions de vida millors. Els materials volen fer reflexionar críticament l’alumnat sobre el patrimoni rural i ensenyar a aprendre de la tradició heretada. Per a 1r d’ESO es centra en el coneixement dels elements naturals i els recursos tècnics que condicionen el poblament rural i en el valor de preservar-lo.

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
479

Materials de l'element