fitxa de l'element

Fem una sortida al camp
Craven District, North Yorkshire, United Kingdom. Autor: David Spencer

Crèdits

Carme Casas i Romeo
Autoria
Carme Casas i Romeo
Teresa Casas Ros
Catalogació

Data

24 de novembre de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Castell de Selma (Aiguamúrcia). Angela Llop.  - 4CC BY-SA 2.0
La configuració del paisatge: relleu i clima

CS [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Fonts primàries Mapes i plànols Sortides i treball de camp

Resum

Aquesta activitat és la 3a d’un conjunt de propostes didàctiques que fa el CERES sobre l’"Atles de la nova ruralitat". Planteja fer una sortida al camp i dóna pautes molt detallades per fer l’observació d’un paisatge agrari, diferenciant els elements abiòtics, biòtics i antròpics i classificant-lo segons diverses tipologies. També fa propostes per a la preparació de la sortida i activitats posteriors de síntesi i comunicació dels resultats de l’observació. Acaba amb activitats d’ampliació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
724

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat